§1 Postanowienia ogólne1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam

swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie

informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla

nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady

oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady

stosowania plików „Cookies”.

2. Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich

uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania

wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny

sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy,

jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy

przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się

skontaktować w razie wątpliwości.§2 Zasady prywatności1. Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie

najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego usług.2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu

realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie

zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego

przetwarzania.

3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób

wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób

informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy

informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika,

niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób

pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

5. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym

i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.

6. Państwa Administratorem danych jest DS EUROPE CHROBAK i FRYŚNY SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000710336, NIP: 8943121767,

REGON: 369047040) ul. Stargardzka 1 54-156 WROCŁAW, mail: info@detailingstore.pl, tel:

577 508 639.

7. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony

danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi

do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy

postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia

społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

8. W razie pytań, odnośnie sposobu, w jaki postępowania z danymi osobowymi, zapraszamy do

kontaktu za pomocą strony, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki

prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego

osoby.

9. Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie

imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych1. Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko

takich.

2. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

e) adres poczty elektronicznej (e-mail),

f) numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),

g) informacje o używanej przeglądarce internetowej,

h) inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

3. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej

realizacji usług.§4 Polityka „Cookies”1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych

Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki

Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.

Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego

identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na

urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub

wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich

usunięcia przez Użytkownika.

2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie

działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne

są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.

3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest

odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:

a) optymalizacji korzystania ze strony;

b) identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;

c) przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych

preferencji Usługobiorcy;

d) zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z

Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;

e) gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze

strony w panelu administracyjnym oraz google analytics

f) tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie

korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie

udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads.

g) tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań,

upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.

h) wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie

zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

5. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu

może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony do czego

Użytkownik jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń

funkcjonalności.

6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej

chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy

odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie

korzysta Użytkownik.§5 Prawa i obowiązki1. Mamy prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania

wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznejbądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie

obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia, Użytkownik

może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby je usunięto

ze swoich baz danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W

celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na

adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie.

3. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia

społecznego.

4. Informacja o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym w

rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy,

którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.§6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa1. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty

elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym

do włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu

w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.

2. Ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w wiadomościach

mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.

3. Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy

instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o

niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.

4. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło aby było

bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być nim żaden wzór i ciąg znaków który jest łatwy do

odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje się także

korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które

są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.Nota o prawach autorskich do RegulaminuWłaścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej polityki jest Kancelaria

Prawna LEGATO, która udzieliła niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego

dokumentu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę

prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca

niniejszego dokumentu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać

odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej

o możliwości korzystania z wzorca polityki prywatności i cookies na stronie http://www.kancelaria-

legato.plSerwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.